การตรวจสอบจะมองไปถึงฝ่ายตรงข้าม การจะทำทุจริตมันมาได้หลากหลายรูปแบบทั้งแรงจูงใจเบื้องต้น ของคนที่ทำสายงานเดียวกัน เราสามารถที่จะกระบวนการสืบสวนการฉ้อโกงได้หมด ทางเรามีทีมในด้านนี้โดยเฉพาะ แล้วการสืบสวนการทุจริตก็จะทำได้อย่างรวดเร็วทันทั้งหมด แล้วพร้อมนำหลักฐานสำคัญมาให้คุณพร้อมอีกด้วย

โดยส่วนใหญ่แล้วการฉ้อโกงจะเป็นเป้าหมายในเนื่องจากสัญญาระหว่างกัน หากคุณเป็นฝ่ายผิดแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ เราจะทำการสืบสวนแล้วส่งเรื่องดำเนินคดีอาญา และการฟื้นฟูทางแพ่งให้คุณ